088 575 05 05 info@rotterdamstaptin.nl

In Rotterdams booming Maritiem District met nog zo’n 10 in aanbouw en in planning zijnde hoogbouwtorens wordt een nieuw autodeelconcept gelanceerd: ‘Rotterdam stapt in’. 100% elektrische auto’s met een minimale range van 200 kilometer worden binnen een mobiliteitscoöperatie met elkaar gedeeld en geparkeerd in parkeergarages. Hiermee wil een aantal ondernemers in samenwerking met Stichting Maritiem District zowel organisaties als bewoners die wonen of werken in het stadscentrum ontzorgen met voordelig autodelen in combinatie met parkeren en groen laden voor de deur.

Sociaal en voordelig auto rijden

De ondernemers bestaan onder andere uit Stapp.in leverancier van voertuigdeel en beheer techniek, laadpaalleverancier EV-Box en wagenparkbeheerder On-Route. Organisaties en bewoners in het gebied kunnen extra inkomsten genereren door hun elektrische auto’s in te brengen in de coöperatie. Hiermee maken ze het voor buurtbewoners interessant om de eigen auto weg te doen. De parkeergarages van The Red Apple worden voorzien van een slim toegangssysteem, waardoor ook coöperatieleden die niet in dit complex wonen toegang krijgen tot beschikbare auto’s in die garage. Ook met andere organisaties en parkeergarages in het gebied wordt nu gesproken om deze formule toe te passen, evenals buiten Rotterdam: ook Utrecht en Amsterdam hebben interesse getoond.

Middels een mobiele app kunnen omwonenden zien wanneer en waar een deelauto beschikbaar is en kan deze gereserveerd worden. Om hiervan gebruik te kunnen maken bestaan er twee mogelijkheden: prepaid waarmee men €8,- per uur betaalt óf men wordt lid van de coöperatie. Men kan daarbij afhankelijk van behoefte een maandbedrag kiezen van €59 tot €299 waarbij men gemiddeld 2-16uur per week een auto beschikbaar heeft. Bij reservering via de app van minimaal 24 uur vooruit is beschikbaarheid gegarandeerd.

Meer ruimte voor groen op straat

Leden van de coöperatie hebben een belangrijke stem in hoe het autodeelconcept verder ontwikkeld wordt en delen voor 20% mee in de winst welke gemaakt wordt. Gezamenlijk kunnen zij bepalen wat de maatschappelijke bestemming hiervan wordt; dat kan bijvoorbeeld het aanleggen van groenvoorzieningen op voormalige parkeerplekken in de buurt zijn.

Aanmelden voor de pilot!

Op 28 november wordt gestart met dit vernieuwende concept middels een kleinschalig opgezette pilot en een eerste auto. En goed om te weten: nieuwe leden krijgen de eerste maand gratis! Voor de pilotfase wordt gericht op bewoners van het Wijnhaveneiland en haar directe omgeving. Aanmelden kan via de website www.rotterdamstaptin.nl

Over Stichting Maritiem District: Deze Stichting heeft tot doel om de leefbaarheid en levendigheid van de Rotterdamse centrumwijk “Maritiem District” verder te verbeteren middels het organiseren en faciliteren van evenementen en projecten. Groenvoorzieningen, mobiliteit en een passende programmering in het buitengebied vormen hierbij de focuspunten. Het mobiliteitsproject “Rotterdamstaptin” wordt door haar communicatief ondersteund omdat zij hieraan een mooie bijdrage kan leveren.

Over Stapp.in Stapp.in is de autodeelformule voor particulieren én bedrijven. Stapp.in is het autodeelconcept voor iedereen! De gebruikers regelen alles via de app, van aanmelden tot het openen van de auto. Gebruikers betalen alleen voor de momenten dat zij de deelauto gebruiken, en een klein bedrag per maand. Over On-route On-route verzorgt het wagenparkbeheer voor bedrijven inclusief turn-key oplevering en Online Car Management. Voor het project verzorgen zij de facturatie en het support van de deelauto in het Maritiem District.